Realizacja umowy na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją 125 wagonów osobowych 111AMM-20.

W grudniu 2021 roku pierwsze wagony opuściły halę ZNTK „Mińsk Mazowiecki” po wykonanych naprawach P5 wraz z modernizacją.

Realizacja odbywa się w ramach podpisanej w dniu 22 grudnia 2020 roku umowy pomiędzy PKP Intercity S.A. oraz Konsorcjum Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obejmującej wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 125 wagonów osobowych typu 141A/111A oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów.

Wartość całego zamówienia wynosi 529 591 875 mln zł brutto.

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl