Staże i praktyki

Jako stale rozwijająca się, otwarta na wyzwania Spółka wierzymy w ludzi młodych i ambitnych. Staże i praktyki zawodowe to do przyszłej kariery oraz doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności oraz cennego doświadczenia zawodowego.

Co oferujemy
• doskonały start do przyszłej kariery
• zdobycie nowych umiejętności pod okiem profesjonalistów i specjalistów
• zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
• możliwe zatrudnienie na etat po zakończeniu stażu

Kogo szukamy
• studentów oraz uczniów szkół kierunkowych lub pokrewnych do profilu działalności Spółki
• młodych, kreatywnych i ambitnych ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją karierę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku


Rekrutacja

Kandydat zainteresowany obyciem stażu lub praktyki w PESA Mińsk Mazowiecki S.A. powinien dostarczyć do nas swoje CV oraz list motywacyjny. Można to zrobić osobiście, listownie, mailowo na adres kadry@mm.pesa.pl oraz za pomocą formularza aplikacyjnego.

W dostarczanych CV prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na staż lub praktyki w PESA Mińsk Mazowiecki S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

W ofertach prosimy podać numer telefonu kontaktowego, co znacznie ułatwi kontakt z najlepszymi kandydatami.

Po weryfikacji nadesłanych dokumentów skontaktujemy się z najlepszymi kandydatami.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl