Poznaj nas

Nasz zespół tworzy około ośmiuset pracowników, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby jakość produktów i usług oferowanych przez Spółkę była na jak najwyższym poziomie.

Każdy pracownik jest bardzo ważną częścią naszego zespołu. Realizujemy działania, których celem jest rozwój zawodowy naszych pracowników oraz wzrost ich kompetencji, co buduje zaangażowanie i zwiększa motywację do wydajniejszej pracy. Doceniamy inicjatywę, premiujemy i wspieramy efektywność.

Skupiamy się na dostarczeniu pracownikom wiedzy i praktycznych umiejętności. Organizujemy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz umożliwiamy udział w zewnętrznych kursach, konferencjach i seminariach. Ułatwiamy także zdobywanie dodatkowego wykształcenia.
KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy i wpłacony:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl