Podpisanie Umowy z Kolejami Mazowieckimi na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 66 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL.

23 lutego 2023 roku Koleje Mazowieckie podpisały z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę dotyczącą wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 dla 66 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Spółki KM w Warszawie. Koleje Mazowieckie reprezentowali: Robert Stępień, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny. Przedstawicielem wykonawcy był: Jacek Bilski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Wartość kontraktu to prawie 130 mln zł brutto. Zgodnie
z jego zapisami PESA Mińsk Mazowiecki zrealizuje naprawy do końca 2025 r.

Jak przyznaje Prezes Robert Stępień, bardzo istotnym elementem polityki taborowej Spółki, jest nie tylko zakup nowych pojazdów, ale także kwestia zapewnienia właściwego stanu technicznego tych już eksploatowanych. Naprawy pojazdów mają przede wszystkim na celu zapewnienie niezawodności, komfortu oraz bezpieczeństwa podróży.

– Bardzo cieszymy się z tego, że ponownie udało nam się nawiązać współpracę ze Spółką PESA. Mamy nadzieję, że i tym razem, tak samo, jak przy poprzednich umowach, wszystko będzie przebiegało sprawnie. Dla naszej Spółki, będącej drugim przewoźnikiem pasażerskim w kraju pod względem przewiezionych podróżnych, priorytetem jest bezpieczeństwo i wysoka jakość świadczonych usług. Nie tylko inwestujemy w nowe ezt typu FLIRT ER160, ale również dbamy
o cały park taborowy KM, modernizując i przeprowadzając przeglądy pojazdów –
powiedział Robert Stępień.

Naprawy w poziomie utrzymania P4 dla pojazdów EN57AL wykonuje się po przebyciu przez pojazd maksymalnie 520 tys. km lub co 5 lat. W zakres tych prac wchodzą czynności niezbędne do uzyskania wymaganego stanu technicznego oraz parametrów określonych w przepisach
i warunkach technicznych odbioru danego typu pojazdu, a także w dokumentacji systemu utrzymania (DSU).

– Celem napraw w poziomie utrzymania P4 jest wymiana elementów, które w czasie eksploatacji uległy zużyciu lub uszkodzeniu. Mają one ogromny wpływ na zapewnienie prawidłowego użytkowania elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz poprawę warunków pracy pracowników drużyn pociągowych i komfortu pasażerów. Tym razem przegląd zostanie wykonany
w pojazdach EN57AL, które są jednymi z najmniej awaryjnych pojazdów floty KM.
Ich współczynnik niezawodności w 2022 roku wyniósł 0,97. Jest to wysoki poziom, gwarantujący praktycznie pełne przygotowanie do jazdy. Po raz kolejny podejmujemy współpracę z mińskim zakładem naprawczym taboru i liczymy, że naprawy zostaną wykonane solidnie i na czas

– powiedział Czesław Sulima.

Na temat podpisania kolejnej umowy współpracy ze Spółką KM wypowiedział się także Jacek Bilski, Prezes Zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

– Cieszymy się, że jako firma posiadająca ogromne doświadczenie podpisujemy na przestrzeni roku kolejną dużą umowę ze Spółką Koleje Mazowieckie w zakresie napraw pojazdów, które służą mieszkańcom naszego regionu. Pojazdy EN57AL, będące przedmiotem dziś podpisanej umowy są nam dobrze znane z uwagi na ich modernizację, którą wykonaliśmy w przeszłości. Dlatego też gwarantujemy najwyższą jakość wykonania usług – powiedział Jacek Bilski.

W trakcie przeglądu są wykonywane m.in. takie czynności jak: weryfikacja i naprawa konstrukcji pojazdu oraz jego poszycia, przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym
ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych, wykonanie powłoki lakierniczej „antygraffiti”, czy też przegląd układów napędowych. Ponadto podczas napraw w poziomie utrzymania P4 zostanie zmodyfikowany system radiołączności, dzięki której radiotelefony będą dostosowane do pracy w systemie
GSM-R.

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl