Podpisanie Umowy z Kolejami Mazowieckimi na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

W dniu 22 czerwca 2022 r. PESA Mińsk Mazowiecki S.A. podpisała kolejną duża umowę ze spółką Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. Tym razem umowa obejmuje wykonanie napraw w poziome utrzymania P4 dla 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM. Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2024 r. a jej wartość przekracza 51 mln zł netto.

Ze strony Kolei Mazowieckich umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu, dyrektor generalny i Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. PESĘ Mińsk Mazowiecki reprezentował: Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny.

Najwyższa jakość świadczonych usług jest naszym priorytetem. Nie tylko inwestujemy w zakup nowoczesnych pojazdów FLIRT trzeciej generacji, ale także sukcesywnie modernizujemy pojazdy starszego typu. Dbałość o dobry stan techniczny jest niezbędny do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych – powiedział prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

W swoim zakresie umowa obejmuje podstawowy zakres naprawy, a także doposażenie pojazdów w radiotelefony działające w sieci GSM-R.

Umowa obejmuje standardowy zakres naprawy, tzn. remont generalny podzespołów układu napędowego, przegląd i uzupełnienie braków wyposażenia części pasażerskiej. Zgodnie z nią, pojazdy zostaną również doposażone w radiotelefony działające w sieci GSM-R. Naprawa pojedynczego pojazdu zajmie 40 dni kalendarzowych.

Koleje Mazowieckie jako strategiczny partner biznesowy dla PESA Mińsk Mazowiecki.

Podpisaliśmy kolejną dużą umowę, tym razem na naprawę P4 38 pojazdów serii EN57AKM. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że PESA Mińsk Mazowiecki jako jedyne przedsiębiorstwo złożyło ofertę w postępowaniu przetargowym. To właśnie pokazuje, że traktujemy Koleje Mazowieckie jako naszego strategicznego partnera biznesowego. Cieszymy się, że po raz kolejny pojazdy eksploatowane na torach Mazowsza zostaną naprawione przez zakład mający swoją siedzibę również w tym regionie oraz doskonale znający potrzeby lokalnej społeczności. Warto również zaznaczyć, iż poprzednie naprawy pojazdów objętych umową również wykonywał nasz zakład co potwierdza naszą doskonałą znajomość tych pojazdów i doświadczenie w przeprowadzaniu ich napraw. Daje także podstawy do darzenia nas zaufaniem jako solidnego wykonawcy z doświadczeniem sięgającym 70- ciu lat – powiedział prezes zarządu PESA Mińsk Mazowiecki Jacek Bilski

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl