Podpisanie Umowy z Kolejami Mazowieckimi na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

5 maja br. Koleje Mazowieckie podpisały z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM. Została ona zawarta na okres do 31 grudnia 2023 r., a jej wartość wynosi ponad 40 mln zł netto.

Ze strony Kolei Mazowieckich umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu, dyrektor generalny i Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Wykonawcę reprezentowali: Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny oraz Jacek Grabarczyk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Jak podkreśla prezes Robert Stępień kwestia zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdów eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie jest istotnym elementem polityki taborowej. – Jesteśmy praktycznie na finiszu realizacji rekordowego kontraktu na dostawę 61 szt. pięcioczłonowych pojazdów FLIRT. Ale oprócz inwestycji związanych z zakupem nowoczesnych ezt sukcesywnie modernizujemy pojazdy starszego typu, które po naprawie ponownie wyjadą na mazowieckie szlaki. Dla nas, jako przewoźnika priorytetem jest bezpieczeństwo i wysoka jakość świadczonych usług – powiedział prezes Robert Stępień.

ZAKRES PRAC

Naprawa okresowa obejmuje przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych. Jest to już kolejna naprawa w poziomie utrzymania P4. Poprzednie naprawy pojazdy serii EN57AKM przeszły w latach 2012-2013 – naprawa w poziomie utrzymania P5 z modernizacją, a później w latach 2017-2018 – naprawa w poziomie utrzymania P4, która wykonana była właśnie przez ZNTK MM (obecnie PESA MM).

– Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 odbywa się po przejechaniu przez pojazd 500 tys. km lub co 5 lat. Ich celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji. Kolejny raz będziemy współpracować z mińskim zakładem naprawczym taboru. Mamy nadzieję, że i tym razem naprawy zostaną wykonane solidnie i terminowo – powiedział Czesław Sulima.

O ponownym nawiązaniu współpracy ze spółką KM pozytywnie wypowiedział się także Jacek Bilski, prezes zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A. – Cieszymy się, że jako firma z 70-letnim doświadczeniem podpisujemy już kolejną dużą umowę ze spółką KM na naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych i dziękujemy naszym partnerom za zaufanie jakim nas obdarzają. Pojazdy eksploatowane na torach Mazowsza trafią do zakładu mającego również swoją siedzibę w tym regionie.– powiedział Jacek Bilski.

Dodatkowo Jacek Grabarczyk członek zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A. wspomniał o historii bieżącego przetargu. – Podpisanie umowy poprzedziła procedura odwołania w KIO przez konsorcjum firm uczestniczących w przetargu, co przesunęło realizację napraw w czasie. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła zgodność złożonej oferty z warunkami przetargu, dzięki czemu w dniu dzisiejszym możemy zawrzeć kontrakt. Deklarujemy wykonanie usług zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi – podkreślił Jacek Grabarczyk.

W trakcie naprawy wykonywane są taki czynności, jak: weryfikacja i naprawa konstrukcji pojazdu oraz jego poszycia, szczegółowa weryfikacja i pomiary wózków,
w szczególności ram – po ich demontażu, remonty kapitalne urządzeń sprzęgowych – czołowych, jak i między wagonowych, remonty kapitalne silników i przekładni głównych, szczegółowa weryfikacja i naprawa systemu sterowania oraz układu zasilania, wymiana
i naprawa komponentów układu pneumatycznego, wymiana komponentów klimatyzacji
i wentylacji przedziałów pasażerskich. Ponadto wykonana zostanie modyfikacja systemu radiołączności, dzięki której radiotelefony będą dostosowane do pracy w systemie
GSM-R.

Źródło:https://transinfo.pl/inforail/en57akm-jada-na-p4-do-minska-mazowieckiego/

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl