Realizowane projekty

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu
PESA Mińsk Mazoweicki S.A. informuje o przystąpieniu do realizacji:

Projekt: Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem – na energooszczędne oraz wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1.123.963,30 PLN

Dofinansowanie zwrotne: 842.972,47 PLN

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu wymiany oświetlenia w PESA Mińsk Mazowiecki S.A.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl