O firmie

PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna to polska firma zajmująca się budową, unowocześnianiem, naprawą i utrzymaniem taboru szynowego, która w roku 2022 obchodziła 70. rocznicę powstania. Od 2008 roku jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej PESA, której liderem jest czołowy europejski producent taboru szynowego. Od 18 lutego 2022 zmieniliśmy swoją nazwę i od tego dnia występujemy pod nazwą PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

Zdobyte przez lata doświadczenia oraz współpraca z tak dynamicznie rozwijająca się spółką, jaką jest PESA Bydgoszcz S.A. są wykorzystywane przy modernizacjach, naprawie i budowie taboru szynowego poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają podróżnym i obsłudze pociągów wysoki komfort i bezpieczeństwo.

W ostatnich latach rozszerzyliśmy asortyment oferowanych usług i produktów, przystosowując naszą ofertę do aktualnych potrzeb rynku kolejowego przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

Naszymi klientami są m.in. „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., PKP CARGO S.A., Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz „PKP Intercity” S.A., a także samorządy terytorialne, od miast po urzędy marszałkowskie.

Świadczymy także usługi polegające na budowie nowych jednostek taboru szynowego, przede wszystkim szynobusów – realizowaliśmy kontrakty dla województwa dolnośląskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ten stosunkowo nowy rodzaj taboru doskonale sprawdza się w miejscach o niższej gęstości zaludnienia, w tym również na obszarach, z których uprzednio wycofano znaczną część ruchu kolejowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl