Logistyka

PESA Mińsk Mazowiecki S.A. poszukuje producentów oraz dostawców komponentów z następujących branż:
• producentów i wykonawców elementów konstrukcji stalowych,
• wykonawców obróbki skrawaniem gięciem,
• producentów i dostawców elementów wyposażenia pojazdów (poręcze, wykładziny, fotele),
• dostawców układów jezdnych i napędowych,
• dostawców elementów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów,
• dostawców usług transportowych,
• producentów systemów audiowizualnych (systemy emisji reklam, systemy informacji pasażerskiej),
• producentów układów hamulcowych.

„Ogólne Warunki Zamówienia PESA Mińsk Mazowiecki S.A”GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE ORDER OF THE PESA MINSK MAZOWIECKI S.A.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl