Logistyka

PESA Mińsk Mazowiecki S.A. poszukuje producentów oraz dostawców komponentów z następujących branż:
• producentów i wykonawców elementów konstrukcji stalowych,
• wykonawców obróbki skrawaniem gięciem,
• producentów i dostawców elementów wyposażenia pojazdów (poręcze, wykładziny, fotele),
• dostawców układów jezdnych i napędowych,
• dostawców elementów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów,
• dostawców usług transportowych,
• producentów systemów audiowizualnych (systemy emisji reklam, systemy informacji pasażerskiej),
• producentów układów hamulcowych.

OWZ - Ogólne Warunki ZamówieniaGENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE ORDER
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl