Kontakt

PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-000-38-03
Regon 710360660
KRS 0000067499

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 3.999.100,00 PLN
Kapitał wpłacony: 3.999.100,00 PLN

Sekretariat Zarządu:
tel. (0-25) 759 83 00
fax. (0-25) 759 81 11
e-mail: sekretariat@mm.pesa.pl

Zespół ds. RODO
tel. (0-25) 759 83 00
e-mail: rodo@mm.pesa.pl

Dział Personalny
tel. (0-25) 759 83 43 lub (0-25) 759 83 77
e-mail: kadry@mm.pesa.pl

Dział Marketingu
tel. (0-25) 759 83 69 lub (0-25) 759 83 56
e-mail: marketing@mm.pesa.pl

Dział Serwisu
tel. (0-25) 759 83 96
e-mail: serwis@mm.pesa.pl

Logistyka
tel. (0-25) 759 81 02 lub (0-25) 759 83 08 lub (0-25) 759 81 31
e-mail: logistyka@mm.pesa.pl
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl