Aktualności

20 maja 2024
Piszą o naszych realizacjach!

20 maja 2024 r. na stronie transinfo.pl opublikowany został artykuł nt. jednej z naszych realizacji! Dokładniej mówią o naprawie w poziomie P4 wraz z historycznym malowaniem pojazdu EN71-001 dla Polregio S.A. Zapraszamy do zapoznania z artykułem poniżej. Tekst pochodzi z portalu Transinfo przeczytaj więcej: https://transinfo.pl/inforail/en71-001-w-historycznym-malowaniu-prawie-jak-z-fabryki/

Czytaj więcej
2 czerwca 2023
Przekazanie ostatniego z 14 zmodernizowanych ezt ED74

W dniu 31.05.2023 r. w PESA Mińsk Mazowiecki S.A. odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez PESA Mińsk Mazowiecki oraz PKP Intercity z okazji uroczystego przekazania ostatniego z 14 zmodernizowanych ezt ED74. Umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 podpisano w czerwcu 2019 roku. Pierwsze z pojazdów zaczęły wozić pasażerów w drugim półroczu 2021 roku. […]

Czytaj więcej
16 kwietnia 2023
Komunikat PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

Szanowni Państwo, informujemy, że 2 kwietnia 2023 r. doszło do naruszenia  infrastruktury informatycznej PESA Mińsk Mazowiecki S.A. poprzesz szkodliwe oprogramowanie typu ransomware. Wśród informacji, będących przedmiotem naruszenia mogły być dane osobowe naszych byłych i obecnych pracowników (imię, nazwisko, stanowisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, wizerunek, dane dotyczące wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, a w przypadku pracowników […]

Czytaj więcej
8 marca 2023
Podpisanie Umowy na wykonanie naprawy P4 dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76

Podpisana w dniu: 07.03.2023 r. Strony Umowy: Umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Przedmiot Umowy: Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 Wartość kontraktu: 114 949 987,02 zł brutto Termin realizacji: Do dnia 30 listopada 2025 roku

Czytaj więcej
27 lutego 2023
Podpisanie Umowy z Kolejami Mazowieckimi na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 66 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL.

23 lutego 2023 roku Koleje Mazowieckie podpisały z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę dotyczącą wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 dla 66 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Spółki KM w Warszawie. Koleje Mazowieckie reprezentowali: Robert Stępień, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny. Przedstawicielem […]

Czytaj więcej
24 czerwca 2022
Podpisanie Umowy z Kolejami Mazowieckimi na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

W dniu 22 czerwca 2022 r. PESA Mińsk Mazowiecki S.A. podpisała kolejną duża umowę ze spółką Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. Tym razem umowa obejmuje wykonanie napraw w poziome utrzymania P4 dla 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM. Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2024 r. a jej wartość przekracza 51 mln […]

Czytaj więcej
16 maja 2022
Podpisanie Umowy z Kolejami Mazowieckimi na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

5 maja br. Koleje Mazowieckie podpisały z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM. Została ona zawarta na okres do 31 grudnia 2023 r., a jej wartość wynosi ponad 40 mln zł netto. Ze strony Kolei Mazowieckich umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu, […]

Czytaj więcej
13 kwietnia 2022
Podpisanie umowy Z Województwem Wielkopolskim na wykonanie naprawy 3 autobusów szynowych

Dnia 6 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania z wyłączeniem naprawy zespołów napędowych dla trzech autobusów szynowych SA108-001, SA108-002 i SA108-003. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ze strony PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę podpisali: Jacek Bilski , Prezes Zarządu oraz Jacek Grabarczyk, Członek Zarządu, […]

Czytaj więcej
14 stycznia 2022
ED74 wróciły do ZNTK Mińsk Mazowiecki. Kursowały bez większych problemów.

13 grudnia dwa zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne ED74 w trakcji podwójnej obsługiwały połączenie z Wrocławia do Przemyśla (IC Wyspiański) i z Przemyślado Wrocławia (IC Siemiradzki). 11 stycznia pojazdy zakończyły pierwszy etap eksploatacji nadzorowanej i wróciły do producenta – ZNTK Mińsk Mazowiecki. – Pojazdy ED74 o numerach 003 oraz 004 zakończyły przewidziany umową okres eksploatacji obserwowanej. […]

Czytaj więcej
14 stycznia 2022
Realizacja umowy na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją 125 wagonów osobowych 111AMM-20.

W grudniu 2021 roku pierwsze wagony opuściły halę ZNTK „Mińsk Mazowiecki” po wykonanych naprawach P5 wraz z modernizacją. Realizacja odbywa się w ramach podpisanej w dniu 22 grudnia 2020 roku umowy pomiędzy PKP Intercity S.A. oraz Konsorcjum Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. obejmującej wykonanie naprawy okresowej na […]

Czytaj więcej
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl