Ogłoszenia o zwołaniu WZAZarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.05.2024 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75/2024 (6977) pod pozycją 18410.

Ogłoszenie w MSiG nr 87/2023 (6738) pod pozycją 22341Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07.06.2023 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 87/2023 (6738) pod pozycją 22341.

Ogłoszenie w MSiG nr 87/2023 (6738) pod pozycją 22341Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.10.2022 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2022 (6591) pod pozycją 50760.

Ogłoszenie w MSiG nr 192/2022 (6591) pod pozycją 50760Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. działając na podstawie art. 22.2 ptk 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10.06.2022 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92/2022 pod pozycją 25523.

Ogłoszenie w MSiG nr nr 92/2022 pod pozycją 25523

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. działając na podstawie art. 22.2 ptk 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15.11.2021 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 203/2021 pod pozycją 65191.

Ogłoszenie w MSiG nr 99/2021 (6244) poz. 33402Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.11.2020 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 202/2020 (6092) pod pozycją 54838.

Ogłoszenie w MSiG nr 202/2020 (6092) poz. 54838Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.11.2020 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 202/2020 (6092) pod pozycją 54838.

Ogłoszenie w MSiG nr 202/2020 (6092) poz. 54838

„Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25.03.2020 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34. Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43/2020 (5933) pod pozycją 11561.

Ogłoszenie w MSiG nr 43/2020 (5933) poz. 11561

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl