Zarząd

 

 

WŁADZE SPÓŁKI:

 

PREZES ZARZĄDU / Dyrektor Generalny

Krzysztof Adamski

 

CZŁONEK ZARZĄDU / Dyrektor Produkcji

Jacek Bilski

 

 

RADA NADZORCZA:

 

Sławomir Piątek – Przewodniczący 

Andrzej Juszczyński – Wiceprzewodniczący 

Marek Stachowicz – Sekretarz 

Michał Berg – Członek