Proces rekrutacji

Stawiamy na rozwój naszych pracowników, dlatego też proces rekrutacji zaczynamy od rekrutacji wewnętrznej.

Przesłanie dokumentów

Kandydat zainteresowany ofertą pracy w PESA Mińsk Mazowiecki S.A. powinien dostarczyć do nas swoje CV oraz list motywacyjny. Można to zrobić osobiście, listownie, mailowo na adres kadry@mm.pesa.pl oraz za pomocą formularza aplikacyjnego.

W dostarczanych CV prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

lub, gdy kandydat jest zdecydowany na pozostawienie dokumentów do przyszłych rekrutacji konieczne jest zamieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji na takie samo lub inne stanowisko pracy.”

W ofertach prosimy podać numer telefonu kontaktowego, co znacznie ułatwi kontakt z najlepszymi kandydatami.

Selekcja aplikacji

W pierwszym etapie procesu rekrutacji wnikliwie analizujemy wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne, zwracając w szczególności uwagę na zgodność kwalifikacji i umiejętność prezentowanych przez kandydatów z wymogami zamieszczonymi w ofercie pracy. Przy selekcji dokumentów jesteśmy obiektywni i gwarantujemy poufność. Ze względu na dużą ilość prowadzonych projektów rekrutacyjnych mamy możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli Twoja aplikacja została pozytywnie rozpatrzona, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, w której udział bierze przedstawiciel HR i/lub bezpośredni przełożony, zaś w przypadku rekrutacji na kluczowe stanowiska w spotkaniu bierze udział Dyrektor Pionu i/lub Członek Zarządu. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poszerzenie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz weryfikację informacji dotyczących m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji itp.

Sprawdzian umiejętności

W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne przeprowadzane są dodatkowe testy praktyczne.

Zakończenie rekrutacji

Każdy kandydat, biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych, otrzyma informację zwrotną dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego w formie mailowej bądź telefonicznej.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl