Oferty pracy

Dołącz do nas i zostań pracownikiem ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Aktualne oferty pracy

MANEWROWY

Wymagania:

• wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
• posiadanie uprawnień do wykonywania pracy manewrowego
• znajomość zasad obsługi bocznicy kolejowej

KONTROLER TECHNICZNY WYROBÓW

Wymagania:

• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowany kierunek mechaniczny
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku co najmniej 1 rok
• umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
• obsługa podstawowych narzędzi pomiarowych oraz doświadczenie w wykonywaniu pomiarów geometrycznych
• posiadanie certyfikatów kompetencji z zakresu badań nieniszczących stopnia drugiego z metod VT2 oraz PT2
• komunikatywność, dyspozycyjność
• mile widziane posiadanie certyfikatów kompetencji z zakresu badań nieniszczących UT2 i MT2

SPECJALISTA DS. SPAWALNICTWA

wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne - kierunek mechanika, budowa maszyn, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub pokrewne
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży kolejowej jako nadzór spawalniczy
• dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnika –IWE lub Technologa Spawalnictwa IWT/EWT
• certyfikat badań wizualnych VT2
• umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej
• umiejętność posługiwania się AutoCAD, programami graficznymi i pakietem MS Office
• znajomość systemów zarządzania jakością wg norm spawalniczych
• znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
• prawo jazdy kat. 

zakres obowiązków:

1. Opiniowanie umów dotyczących zdolności wytwórczych zakładów do spawania i metod pokrewnych po konsultacji z Głównym Spawalnikiem
2. Opiniowanie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi lub wymaganymi przez zleceniodawcę przepisami i normami
3. Analizowanie możliwości wykonywania prac spawalniczych w powiązaniu z organizacja produkcji
4. Nadzorowanie procesów technologicznych obejmujących spawanie i metody pokrewne
5. Nadzorowanie prac produkcyjnych , modernizacyjnych i naprawczych w zakresie technologii spawania i metod pokrewnych
6. Wdrażanie nowych technologii spawalniczych
7. Prowadzenie i aktualizowanie rejestru spawaczy posiadających uprawnienia do spawania
8. Orzekanie na podstawie wyników badań złączy próbnych , wykonywanych przez spawaczy , o przedłużeniu posiadanych uprawnień
9. Planowanie szkoleń dla spawaczy
10. Bieżąca i systematyczna kontrola stosowania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania norm i przepisów w podległym obszarze
11. Udział w Zespole audytowym w ramach kwalifikowania dostawców i poddostawców usług wyrobów spawanych
12. Poszerzanie wiedzy poprzez śledzenie rozwoju technologii spawania i metod pokrewnych
13. Kontrola i badanie przed spawaniem materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania , przygotowania złączy, dopasowanie , zamocowanie oraz szczepienie
14. Kontrola warunków prac spawalniczych
15. Kontrolowanie parametrów spawania w trakcie wykonywania złącz.
KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy i wpłacony:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl