Oferty pracy

Dołącz do nas i zostań pracownikiem PESA Mińsk Mazowiecki S.A. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Aktualne oferty pracy

MANEWROWY

Wymagania:

• wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
• posiadanie uprawnień do wykonywania pracy manewrowego
• znajomość zasad obsługi bocznicy kolejowej

KONTROLER TECHNICZNY WYROBÓW

Wymagania:

• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowany kierunek mechaniczny
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku co najmniej 1 rok
• umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
• obsługa podstawowych narzędzi pomiarowych oraz doświadczenie w wykonywaniu pomiarów geometrycznych
• posiadanie certyfikatów kompetencji z zakresu badań nieniszczących stopnia drugiego z metod VT2 oraz PT2
• komunikatywność, dyspozycyjność
• mile widziane posiadanie certyfikatów kompetencji z zakresu badań nieniszczących UT2 i MT2

SPECJALISTA DS. SPAWALNICTWA

wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne - kierunek mechanika, budowa maszyn, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub pokrewne
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży kolejowej jako nadzór spawalniczy
• dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnika –IWE lub Technologa Spawalnictwa IWT/EWT
• certyfikat badań wizualnych VT2
• umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej
• umiejętność posługiwania się AutoCAD, programami graficznymi i pakietem MS Office
• znajomość systemów zarządzania jakością wg norm spawalniczych
• znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
• prawo jazdy kat. 

zakres obowiązków:

1. Opiniowanie umów dotyczących zdolności wytwórczych zakładów do spawania i metod pokrewnych po konsultacji z Głównym Spawalnikiem
2. Opiniowanie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi lub wymaganymi przez zleceniodawcę przepisami i normami
3. Analizowanie możliwości wykonywania prac spawalniczych w powiązaniu z organizacja produkcji
4. Nadzorowanie procesów technologicznych obejmujących spawanie i metody pokrewne
5. Nadzorowanie prac produkcyjnych , modernizacyjnych i naprawczych w zakresie technologii spawania i metod pokrewnych
6. Wdrażanie nowych technologii spawalniczych
7. Prowadzenie i aktualizowanie rejestru spawaczy posiadających uprawnienia do spawania
8. Orzekanie na podstawie wyników badań złączy próbnych , wykonywanych przez spawaczy , o przedłużeniu posiadanych uprawnień
9. Planowanie szkoleń dla spawaczy
10. Bieżąca i systematyczna kontrola stosowania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania norm i przepisów w podległym obszarze
11. Udział w Zespole audytowym w ramach kwalifikowania dostawców i poddostawców usług wyrobów spawanych
12. Poszerzanie wiedzy poprzez śledzenie rozwoju technologii spawania i metod pokrewnych
13. Kontrola i badanie przed spawaniem materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania , przygotowania złączy, dopasowanie , zamocowanie oraz szczepienie
14. Kontrola warunków prac spawalniczych
15. Kontrolowanie parametrów spawania w trakcie wykonywania złącz.

TECHNOLOG ELEKTRYK

wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne, kier. Elektryka, Elektronika, Elektrotechnika lub pokrewne
• doświadczenie zawodowe min. 1 rok.
• obsługa programu SEE Electrical, WSCad
• znajomość budowy układów napędowych i charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych
• umiejętność czytania i tworzenia schematów elektrycznych
• biegła obsługa komputera w zakresie środowiska Windows i MS Office
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
• prawo jazdy kat. B
• samodzielność, zaangażowanie, dokładność, analityczne myślenie, nastawienie na realizację celów
• dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole
• znajomość norm technicznych z zakresu kolejnictwa mile widziana

TECHNOLOG MECHANIK

wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne, kier. Projektowanie i Budowa maszyn, Mechanika, Inżynieria procesu, Procesy Technologiczne lub pokrewne
• doświadczenie zawodowe min. 1 rok.
• umiejętność projektowania z użyciem programu Solid Works, Auto Cad
• biegła obsługa komputera w zakresie środowiska Windows i MS Office
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
• prawo jazdy kat. B
• samodzielność, zaangażowanie, dokładność, analityczne myślenie, nastawienie na realizację celów
• dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole
• znajomość norm technicznych z zakresu kolejnictwa mile widziana

SUWNICOWY

wymagania:

• wykształcenie zawodowe lub średnie mechaniczne
• uprawnienia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny oraz podnośników Kutruffa
• doświadczenie zawodowe na stanowisku suwnicowego

MASZYNISTA POJAZDU TRAKCYJNEGO

wymagania:

• wykształcenie średnie o specjalności mechanicznej lub elektrycznej
• świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko maszynista elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych
• doświadczenie i wiedza zawodowa niezbędna do wykonywania czynności na danym stanowisku

MALARZ/LAKIERNIK

wymagania:

• umiejętność szpachlowania, polerowania i lakierowania powierzchni metalowych
• praktyka w zawodzie lakiernika samochodowego lub malarza konstrukcji stalowych
• znajomość obsługi aparatów do malowania

ŚLUSARZ

wymagania:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
• dobra znajomość rysunku technicznego
• mile widziane doświadczenie zawodowe
• umiejętności manualne

SERWISANT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

wymagania:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• umiejętność obsługi serwisowej, przeglądowej klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych
• mile widziane doświadczenie zawodowe
• mile widziane uprawnienie F- Gazy

REFERENT DS. MARKETINGU

wymagania:

• wykształcenie wyższe marketing (lub pokrewne), ekonomia
• preferowane doświadczenie zawodowe w sporządzaniu ofert handlowych, prowadzeniu rozmów i korespondencji z klientami, tworzeniu materiałów promocyjnych i wsparcia sprzedaży
• znajomość i obsługa pakietu MS Office
• prawo jazdy kategorii B
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i branży kolejowej będzie dodatkowym atutem.
• umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność

REFERENT – PLANISTA ZAKUPÓW

wymagania:

• wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
• min. 2 – letnie doświadczenie w obszarze logistyki lub 3-5 lat pracy w ZNTK
• biegła obsługa komputera w zakresie środowiska Windows i MS Office
• znajomość czytania rysunków technicznych
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• umiejętność pracy w zespole, prowadzenie negocjacji,
• dobra organizacja pracy

ELEKTROMONTER

wymagania:

• wykształcenie zawodowe lub średnie, preferowany kierunek: elektromonter, elektronik
• umiejętność czytania schematów elektrycznych
• umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
• mile widziane uprawnienia SEP typu E (do 1 kV)
• mile widziane doświadczenie w naprawach taboru kolejowego
• dyspozycyjność

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl