Poznaj nas

Nasz zespół tworzy około ośmiuset pracowników, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby jakość produktów i usług oferowanych przez Spółkę była na jak najwyższym poziomie.

Każdy pracownik jest bardzo ważną częścią naszego zespołu. Realizujemy działania, których celem jest rozwój zawodowy naszych pracowników oraz wzrost ich kompetencji, co buduje zaangażowanie i zwiększa motywację do wydajniejszej pracy. Doceniamy inicjatywę, premiujemy i wspieramy efektywność.

Skupiamy się na dostarczeniu pracownikom wiedzy i praktycznych umiejętności. Organizujemy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz umożliwiamy udział w zewnętrznych kursach, konferencjach i seminariach. Ułatwiamy także zdobywanie dodatkowego wykształcenia.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl