Oferty pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny
na adres kadry@zntkmm.pl lub listownie bezpośrednio na adres siedziby Spółki:

ZNTK "Mińsk Mazowiecki" S.A.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05 – 300 Mińsk Mazowiecki 

Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. (25) 75-98-377

W ofertach prosimy podać numer telefonu do kontaktu oraz zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r.”