Podpisanie umowy Z Województwem Wielkopolskim na wykonanie naprawy 3 autobusów szynowych

Dnia 6 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania z wyłączeniem naprawy zespołów napędowych dla trzech autobusów szynowych SA108-001, SA108-002 i SA108-003.

Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Ze strony PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę podpisali: Jacek Bilski , Prezes Zarządu oraz Jacek Grabarczyk, Członek Zarządu, natomiast ze strony Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu: Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wartość umowy opiewa na ponad 5,037 mln zł brutto.

https://www.umww.pl/artykul/trzy-autobusy-szynowe-po-generalnej-naprawie-beda-jak-nowe

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl