Podpisanie Umowy na wykonanie naprawy P4 dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76

Podpisana w dniu: 07.03.2023 r.

Strony Umowy: Umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Przedmiot Umowy: Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76

Wartość kontraktu: 114 949 987,02 zł brutto

Termin realizacji: Do dnia 30 listopada 2025 roku

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl