Podpisanie umowy na naprawę rewizyjną 39 sztuk ezt EN57 AL

Naprawa okresowa (in. naprawa rewizyjna) to wykonanie prac obejmujących przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych. Naprawa ta zostanie wykonana dla Kolei Mazowieckich.

Dnia 03.09.2020r. w siedzibie Kolei Mazowieckich podpisana została umowa na wykonanie napraw P4 dla pojazdów ezt EN57 AL. Naprawa wykonana będzie w 39 pojazdach, a ostatni z nich wyjedzie do końca 2021 roku. Kwota umowy opiewa na ponad 62 miliony złotych netto.

Ze strony Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A. umowę podpisali: Krzysztof Adamski , prezes zarządu, dyrektor generalny oraz Jacek Bilski, członek zarządu, dyrektor produkcji, natomiast ze strony Kolei Mazowieckich: Robert Stępień, prezes zarządu oraz Czesław Szulim, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny.

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl