Naprawy podzespołów

Podzespoły:

Wykonujemy naprawy następujących podzespołów:

• silniki trakcyjne prądu stałego
• silniki trakcyjne prądu zmiennego
• przetwornice wirujące
• falowniki
• maszyny i urządzenia pomocnicze
• urządzenia cięgłowo-zderzne
• odbieraki prądu

• wózki i zestawy kołowe.

z pojazdów takich jak:

• elektryczne zespoły trakcyjne
• wagony osobowe
• wagony tramwajowe
• lokomotywy elektryczne i spalinowe
• wagony metra


Zakres napraw maszyn elektrycznych:

• przezwojenia wirników
• regeneracja lub wymiana na nowe cewek stojana
• regeneracja lub wymiana na nowe uzwojeń kompensacyjnych
• wymiana komutatorów

oraz:
• produkcja i montaż komutatorów i pierścieni izolacyjnych do komutatorów,
• produkcja i montaż cewek wirnikowych i stojanowych do maszyn elektrycznych,
• produkcja i montaż cewek do aparatów elektrycznych,
• nasycanie ciśnieniowo-próżniowe wirników maszyn elektrycznych.


Posiadamy stację prób silników asynchronicznych, na której wykonujemy badania silników typu: LK450x6, DKLBZ, SXT315-4C, TMF-50-29-4, TMF-59-39-4 wer2, TMF-59-39-4 wer1, STDa 280-4B, STDa 200 L4, STDa 250 4a, DKCBZ 0211-4, SBM 34/75-4, STDa 280 6B, TAM1056C.

Posiadane przez nas oprzyrządowanie i aplikacje umożliwiają przebadanie również silników innych typów.

W ramach napraw zestawów kołowych przeprowadzamy wymiany obręczy, osi, kół monoblokowych, tarcz hamulcowych. Średnica zestawów kołowych, którą obrabiamy, obejmuje przedział od 700mm do 1250mm a rozstaw kół - od 1425mm do 1520mm. Malowanie zestawów i wózków odbywa się w nowoczesnej komorze lakierniczej.
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl