Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki

Zarząd Spółki
Krzysztof Adamski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jacek Bilski – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji
Radosław Szorc - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza Spółki
Sławomir Piątek – Przewodniczący
Andrzej Juszczyński – Wiceprzewodniczący
Marek Stachowicz – Sekretarz
Marek Kałwak – Członek
KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
KRS: 0000067499

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl