Realizowane projekty

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu
ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. informuje o przystąpieniu do realizacji:

Projekt: Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem – na energooszczędne oraz wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1.123.963,30 PLN

Dofinansowanie zwrotne: 842.972,47 PLN

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu wymiany oświetlenia w ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
KRS: 0000067499

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl