Historia firmy

Decyzja o budowie ZNTK w Mińsku Mazowieckim zapadła uchwałą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1951 roku. W dniu 22 lipca 1954 roku, w 10. rocznicę Manifestu PKWN, do hali naprawczej ZNTK w Mińsku Mazowieckim wjechał pierwszy elektryczny zespół trakcyjny.

W latach 50. i 60. ubiegłego wieku powstawały kolejne budynki w obrębie ZNTK. W roku 1954 powstały trzy hale montażowe. Rok później wybudowano dwie hale przeznaczone na warsztaty pomocnicze, kotłownię ogrzewającą zakład oraz osiedle mieszkaniowe. Powstał także magazyn podzespołów o powierzchni użytkowej 735 m2.

W następnych latach oddano do użytku kolejne hale naprawcze, budynek straży przeciwpożarowej, zelektryfikowane tory na terenie zakładu, stolarnię mechaniczną, przesuwnicę, magazyn smarów i lakierów, magazyn stali, rozdzielnię, magazyn karbidu oraz studnie głębinowe. W 1961 roku powstał budynek administracyjny, budynek socjalny i portiernia. Następnie lakiernia, hydrofornia, warsztat obróbki plastycznej, stacja prób, hydrofornia, nasycalnia, akumulatornia, magazyn odpadów i garaż lokomotyw spalinowych
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl