Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015-09

Certyfikat PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 15085-2

Świadectwo zgodności Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

Świadectwo PKP Cargo

KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
KRS: 0000067499

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl