Komunikat PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

Szanowni Państwo,

informujemy, że 2 kwietnia 2023 r. doszło do naruszenia  infrastruktury informatycznej PESA Mińsk Mazowiecki S.A. poprzesz szkodliwe oprogramowanie typu ransomware.

Wśród informacji, będących przedmiotem naruszenia mogły być dane osobowe naszych byłych i obecnych pracowników (imię, nazwisko, stanowisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, wizerunek, dane dotyczące wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, a w przypadku pracowników piastujących kierownicze stanowiska również dane zawarte w dowodzie osobistym oraz/lub paszporcie) oraz akcjonariuszy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania).

Zgodnie z przepisami prawa o zdarzeniu poinformowano Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni, tj. CSIRT NASK, Policję oraz Prokuraturę. Jednocześnie podjęto współpracę z ekspertami zewnętrznymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, celem zidentyfikowania metod i źródeł naruszenia infrastruktury informatycznej oraz zabezpieczenia środowiska IT.

Zalecamy rozważenie działań redukujących ryzyko nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych:

  1. założenie konta w systemie BIK celem monitorowania aktywności kredytowej. https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/alerty-bik?utm_source=google&utm_medium=search-cpl&utm_campaign=brand+produkt&gclid=CjwKCAjw0N6hBhAUEiwAXab-TQ4JCEAloOCsjcsmfAvVUmkPkjnZHIud_U4MbpganWxahuQ18A4uQhoCu10QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  2. zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom  w celu zapobieżenia tzw. kradzieży tożsamości: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-swoich-danych-osobowych-kradziez-tozsamosci--uniewaznij-dowod
  3. w przypadku upublicznienia danych na jakiejkolwiek stronie www, zwrócenie się o ich usunięcie do administratora strony,
  4. zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
  5. ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców.

Powyższe działania ograniczają prawdopobieństwo wystąpienia zagrożeń, do których mogą należeć:

  1. uzyskanie przez osoby trzecie kredytów w instytucjach pozabankowych,
  2. zawarcie umowy o świadczenie usług,
  3. wykorzystanie danych do ukrycia swojej tożsamości przez osoby trzecie,
  4. publikowanie danych osobowych w Internecie.

W przypadku wątpliwości dotyczących zdarzenia w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Panią Sandrą Dębską (Specjalistą ds. administracyjno-prawnych) pod adresem: sandra.debska@mm.pesa.pl

Z wyrazami szacunku

Zarząd PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl