Historia

Decyzja o budowie ZNTK w Mińsku Mazowieckim zapadła uchwałą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1951 roku. 22 lipca 1954, w dziesiątą rocznicę Manifestu PKWN, do hali naprawczej ZNTK w Mińsku Mazowieckim wjechał pierwszy elektryczny zespół trakcyjny.

 

 

 

 

W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku powstawały kolejne budynki w obrębie ZNTK. W roku 1954 powstały trzy hale montażowe. Rok później wybudowano dwie hale przeznaczone na warsztaty pomocnicze, kotłownię ogrzewającą zakład oraz osiedle mieszkaniowe. Powstał także magazyn podzespołów o powierzchni użytkowej 735 m kw.

 

W ciągu następnych lat oddano do użytku kolejne hale naprawcze, budynek straży przeciwpożarowej, zelektryfikowane tory na terenie zakładu, stolarnię mechaniczną, przesuwnicę, magazyn smarów i lakierów, magazyn stali, rozdzielnię, magazyn karbidu oraz studnie głębinowe. W roku 1961 powstał budynek administracyjny, budynek socjalny i portiernia. Następnie lakiernia, hydrofornia, warsztat obróbki plastycznej, stacja prób, hydrofornia, nasycalnia, akumulatornia, magazyn odpadów i garaż lokomotyw spalinowych.

 

 

Cytat z kroniki ZNTK "Mińsk Mazowiecki" S.A.:

 

"Tak oto wspólnym wysiłkiem budowniczych i załogi zakładu powstało nowe miejsce pracy i baza zaplecza technicznego trakcji elektrycznej. Powstał zakład, w którym pod kierownictwem partii rosną nowe kadry budowniczych socjalizmu, kadry, które z rewolucyjną świadomością i bojowością wpływają na polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój całego powiatu, wybitnie rolniczego w okresie przedwojennym i nie posiadającego praktycznie żadnych tradycji przemysłowych."