GaleriaNaprawa P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych Naprawa P4 autobusów szynowychNaprawa główna wagonów metraModernizacja wagonów osobowychModernizacja ED74Wsparcie fundacji WOŚP

Zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny serii ED72Ac dla Przewozów Regionalnych sp. z o. o.

Podpisanie umowy na dostarczenie zmodernizowanego trójczłonowego EZT w Olsztynie

Przekazanie EZT EN57ALc dla Przewozów Regionalnych

Prezentacja EZT zmodernizowanego dla Przewozów Regionalnych

Przekazanie SKM Trójmiasto ostatniego z 21 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Modernizacja EZT dla Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o

Modernizacja EZT dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej

Modernizacja EZT ED72

Modernizacja EZT dla Województwa Zachodniopomorskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Dolnośląskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Opolskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Podlaskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Lubelskiego

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl