Galeria

Zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny serii ED72Ac dla Przewozów Regionalnych sp. z o. o.

Podpisanie umowy na dostarczenie zmodernizowanego trójczłonowego EZT w Olsztynie

Przekazanie EZT EN57ALc dla Przewozów Regionalnych

Prezentacja EZT zmodernizowanego dla Przewozów Regionalnych

Przekazanie SKM Trójmiasto ostatniego z 21 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Modernizacja EZT dla Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o

Modernizacja EZT dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej

Modernizacja EZT ED72

Modernizacja EZT dla Województwa Zachodniopomorskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Dolnośląskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Opolskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Podlaskiego

Modernizacja EZT dla Województwa Lubelskiego

KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
KRS: 0000067499

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl