ED74 wróciły do ZNTK Mińsk Mazowiecki. Kursowały bez większych problemów.

13 grudnia dwa zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne ED74 w trakcji podwójnej obsługiwały połączenie z Wrocławia do Przemyśla (IC Wyspiański) i z Przemyśla
do Wrocławia (IC Siemiradzki). 11 stycznia pojazdy zakończyły pierwszy etap eksploatacji nadzorowanej i wróciły do producenta – ZNTK Mińsk Mazowiecki.

– Pojazdy ED74 o numerach 003 oraz 004 zakończyły przewidziany umową okres eksploatacji obserwowanej. Oba składy każdego dnia planowo realizowały założony rozkład jazdy.
Miała miejsce jedna podmiana jednostki na skład wagonowy ze względu na realizację planowanych wcześniej czynności utrzymaniowych ze strony konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz Pesa Bydgoszcz – poinformowało nas biuro prasowe PKP Intercity. Zgodnie z planem pojazdy ED74 powinny powrócić
do realizacji połączeń rozkładowych jeszcze w tym miesiącu.

– Umowa przewidywała jazdy obserwowane wyłącznie dwóch pierwszych składów
o numerach 003 i 004. Wszystkie wypracowane rozwiązania będę zastosowane w kolejnych, modernizowanych jednostkach. Zgodnie z harmonogramem umowy kolejne pojazdy powinny pojawiać się we flocie PKP Intercity w drugiej połowie 2022 r. Wykonawca realizuje obecnie modernizację sześciu kolejnych jednostek – wyczerpująco pisze spółka.
Dobrze o zmodernizowanych pojazdach wypowiada się Jarosław Oniszczuk, członek zarządu
PKP Intercity odpowiedzialny za sprawy techniczne.

– Nie ma z nimi żadnych większych problemów. Są, drobne usterki, które nazwałbym chorobami wieku dziecięcego, ale nie dzieje się z nimi nic poważnego. Po modernizacji to bardzo przyjemny pojazd, lepiej przygotowany do przewozów dalekobieżnych – powiedział Jarosław Oniszczuk.

Skala projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji do roku 2030 w ramach szeregu programów uchwalonych na poziomie krajowym jest bez wątpienia bezprecedensowa i śmiało można powiedzieć, iż jesteśmy u progu największego boomu inwestycyjnego w historii polskich dróg i kolei. Wykonanie tak ambitnego planu stanowi ogromne wyzwanie i wymagać będzie szeregu działań analitycznych i przygotowawczych. Prezentowany raport na temat perspektyw budownictwa infrastrukturalnego w Polsce ma w swoim zamyśle stanowić próbę oszacowania skali inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku wraz z opisem zidentyfikowanych szans i zagrożeń. W tymże celu dokonano analizy dostępnych danych oraz przede wszystkim przeprowadzono ocenę przyszłych perspektyw z punktu widzenia wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Co szczególnie cenne raport ma charakter przekrojowy, opisując zarówno rynek kolejowy, jak i drogowy.

Żródło: rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ed74-wrocily-do-zntk-minsk-mazowiecki-kursowaly-bez-wiekszych-problemow-106320.html

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl