Dane kontaktowe

 

 

 
 

Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego

Mińsk Mazowiecki S.A.


ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

telefon: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
e-mail: zntk@zntkmm.pl

NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
KRS: 0000067499

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 3 999 100,00 zł


 

NAZWA DZIAŁUTELEFONYE-MAIL
 Sekretariat  (25) 75 98 300  sekretariat@zntkmm.pl
 Marketing  (25) 75 98 369; 75 98 356  marketing@zntkmm.pl
 Zaopatrzenie  (25) 75 98 102; 75 98 308; 75 98 131  logistyka@zntkmm.pl
 Dział Serwisu  (25) 75 98 335; 75 98 396  serwis@zntkmm.pl
 Dział Kadr  (25) 75 98 343; 75 98 377  kadry@zntkmm.pl